Заповеди

Дата на публикуване: 22.10.2012 21:00


20.01.2022 год. ЗАПОВЕД № 52 / 20.01.2022 год. на Кмета на Община Радомир ОНОСНО: Определяне на комисия за разглеждане на подадени жалби в Община Радомир, свързани с адресно регистрирани лица на дадени адреси по постоянен и настоящ адрес с оглед изискванията на единната система за гражданска регистрация

17.12.2021 год. ЗАПОВЕД № 944 / 17.12.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Да не се приемат заявления за предоставяне на бързи и експресни услуги поради оптимизиране на персонала във връзка с извънредна обстановка, считано от 15.12.2021 год. до 31.12.2021 год.

13.03.2020 год. ЗАПОВЕД №282/13.03.2020 год. на Кмета на Община Радомир относно: Сформиране на временен оперативен щаб за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки във връзка с епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID - 19 на територията на страната

13.03.2020 год. ЗАПОВЕД №281 от 13.03.2020 год ОТНОСНО: Във връзка с извънредното положение и препоръки от Националния оперативен щаб

10.03.2020 год. ЗАПОВЕД №272 от 10.03.2020 год. ОТНОСНО: Провеждане на ученически състезания и олимпиади

10.03.2020 год. ЗАПОВЕД №271 от 10.03.2020 год. ОТНОСНО: Променено рабтно време

09.02.2020 год. ЗАПОВЕД №269 от 09.03.2020 год. ОТНОСНО: Осигуряване на безопасността на гражданите във връзка с коронавируса COVID-19

07.02.2020 год. ЗАПОВЕД N:124 от 06.02.2020 год. ОТНОСНО: Режим на водоснабдяването на територията на Община Радомир

21.05.2019 год. ЗАПОВЕД №420 от 21.05.2019 год. ОТНОСНО: Осигуряване на безопасността на гражданите при посещения на водните площи и недопускане на инциденти на територията на община Радомир. 

04.04.2019 год. ЗАПОВЕД №315 от 04.04.2019 год.  ОТНОСНО: Прекратяване действието на разрешение на таксиметров превоз.

29.03.2019 год. ЗАПОВЕД №303 от 29.03.2019 год.  ОТНОСНО: Прекратяване действието на разрешение на таксиметров превоз. 


13.03.2019 год. ЗАПОВЕД №267 от 12.03.2019 г.  ОТНОСНО: Заличаване адресна регистрация по постоянен адрес на лицата.

17.12.2018 год. ЗАПОВЕД №793 от 14.12.2018 год.  ОТНОСНО: Забрана на Търговията на пиротехнически изделия от нелицензирани търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с пиротехнически изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и т.н.

15.01.2018 год. ЗАПОВЕД №23/15.01.2018 год. ОТНОСНО: Забрана за провеждане на масови мероприятия, събрания, конференции и забави до края на обявената грипна епидемия на територията на област Перник


15.11.2017 год. ЗАПОВЕД № 626 от 02.10.2017 год. ОТНОСНО: ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО ИЗГРАДЕН НАВЕС
                           ЗАПОВЕД № 627 от 02.10.2017 год. ОТНОСНО: ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО ИЗГРАДЕНО БАРБЕКЮ


30.10.2017 год.   ЗАПОВЕД № 693 от 30.10.2017 год.      ОТНОСНО: ПОЧИСТВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАДОМИР


31.05.2017 год. ЗАПОВЕД № 328 от 31.05.2017 год. ОТНОСНО: Честване на 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България за организационно и безпрепядствено провеждане на тренировка и задействане на сиренни системи на 2 юни 2017 год. в Община Радомир


28.12.2016 год. ЗАПОВЕД № 926 от 28.12.2016 год. 
ОТНОСНО: Предотвратяване на проникването и разпространението на болестта "Инфлуенца по птиците" на територията на Община Радомир


03.11.2016 год. ЗАПОВЕД №829 от 03.11.2016 год. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на проект за решение по докладна записка до Общински съвет - Радомир за определяне на размера на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


24.10.2016 год. ЗАПОВЕД № 811 от 24.10.2016 год. ОТНОСНО: Определяне на вида на услугите по чл. 62  от ЗМДТ, които ще се извършват от Община Радомир за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


10.10.2016 год. ЗАПОВЕД №733 ОТ 10.10.2016 Г. ОТНОСНО: Търг с явно   наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1602, отдел 344-"о", собственост на Община Радомир.09.05.2016 год. ЗАПОВЕД № 349 / 09.05.2016 год. ОТНОСНО: Определяне на купувач на стояща дървесина на корен в обект 1601, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я


03.05.2016 год. Заповед № 342 / 03.05.2016 г.  ОТНОСНО: Предотвратяването на проникването и разпространението на болестта "Заразен нодуларен дерматит" по едрите преживни животни на територията на община Радомир20.04.2016 год. ЗАПОВЕД № 303/20.04.2016 ГОД.  
ОТНОСНО: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН


18.04.2016 год. ЗАПОВЕД № 300 / 18.04.2016 ГОД. ОТНОСНО: Забрана за безстопанствено пускане на домашни животни и птици по улиците на град Радомир и селата в Община Радомир, както и общински земеделски имоти, паркове, градинки и др. територии за обществено ползване.20.01.2016 г. ЗАПОВЕД № 35/ 20.01.2016 ГОД. ОТНОСНО: прекратяване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я, собственост на Община Радомир.
 
 
12.01.2016 год. ЗАПОВЕД № 12/12.01.2016 ГОД., ОТНОСНО: проведен търг с явно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я, собственост на Община Радомир.
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПОВЕД N:536/22.07.2015год. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЗИД И ЗГР. 

ЗАПОВЕД 688 / 07.11.2014 год. ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР ЗА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД 685 / 07.11.2014 год. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ 1401, ОТДЕЛИ 315а И 316

 

ЗАПОВЕД 628 / 15.10.2014 год. ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ СОБСТВЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ПАРЦЕЛИРАНИЯ ПЛАН НА СТОПАНСКИ ДВОР НА БИВШ ТКЗС с. ДОЛНИ РАКОВЕЦ.

ЗАПОВЕД 385 / 06.06.2013ГОД. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА


Наименование Брой тегления
Заповед 52 от 20.01.2022 г..pdf 1485 Изтегли документ с име "Заповед 52 от 20.01.2022 г..pdf"
Zapoved 944.pdf 1377 Изтегли документ с име "Zapoved 944.pdf"