Образование и младежки дейности

Дата на публикуване: 10.03.2015 08:06

КОНСУЛТАТИВЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
ОТЧЕТ на младежки консултативен съвет в педиода 15.09.2020 год.-15.09.2021 год.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2021 ГОДИНА


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЦПЛР-ОДК ЗА 2021 ГОД.


ЗАПОВЕД № 214/10.03.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности за 2021 год.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на детските градини, по компоненти на формулата, утвърдена за 2021 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на училищата, по компоненти на формулата, утвърдена за 2021 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на общежитията, по компоненти на формулата, утвърдена за 2021 г.


ОТЧЕТ НА ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РАДОМИР 2020 ГОДИНА


ЦПЛР-ОДК град Радомир 
БЮДЖЕТ 2021 год.ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИТЕ 2020 ГОД.


СПРАВКА ПЛАН БЮДЖЕТ И РАЗХОДИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЦПЛР-ОДК 


ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РАДОМИР 2020 ГОДИНА


ПЛАН ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИТЕ 2020 ГОДИНАОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2020/2022 Г.СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Радомир за учебната 2020/2021 година
ЦПЛР-ОДК град Радомир 
БЮДЖЕТ 2020 год.


18.02.2020 год. ЗАПОВЕД №180/18.02.2020 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности за 2020 год.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на детските градини, по компоненти на формулата, утвърдена за 2020 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на училищата, по компоненти на формулата, утвърдена за 2020 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на общежитията, по компоненти на формулата, утвърдена за 2020 г.


ОУ "Христо Ботев" с. Гълъбник
Отчет годишен четвърто тримесечиe 2019 г. 


ЦПЛР-ОДК град Радомир 
Отчет четвърто тримесечие 2019 год.ОУ "Христо Ботев" с. Гълъбник
Отчет годишен III тримесечиe 2019 г. 


01.03.2019 год. ЗАПОВЕД №224/28.02.2019 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности за 2019 год.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на детските градини, по компоненти на формулата, утвърдена за 2019 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на училищата, по компоненти на формулата, утвърдена за 2019 г.
02.03.2018 год. ЗАПОВЕД №255/27.02.2018 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за делегирани от държавата дейности за 2018 год.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на детските градини, по компоненти на формулата, утвърдена за 2018 г.

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на училищата, по компоненти на формулата, утвърдена за 2018 г.13.02.2017 год. Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на детските градини, по компонентите на формулата, утвърдена за 2017 год.

13.02.0217 год. Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджетите на училищата, по компонентите на формулата, утвърдена за 2017 год.


14.03.2016 год. Информация за разпределение на средствата по бюджетите на училищата и по компонентите на формулата, утвърдена за 2016 год.
 
 
 
 
 
 
 УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


Равният достъп до образование е основен приоритет в развитието. В общината има 10 училища - държавни, общински и частни.

ОБЩИНСКИ:

Начални училища:
НУ„Арх.Зиновий” - Радомир   

Основни училища:
ОУ „Хр.Смирненски” - Радомир   
ОУ „Иван Вазов”-Извор   
ОУ „Хр.Ботев”-Гълъбник

Средни училища:
СОУ „Христо Ботев” - /с разширено изучаване на изобразително изкуство/ - Дрен   
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”   

ДЪРЖАВНИ:
• ТПГ „Н.Й.Вапцаров” – енергетика, икономическа информатика, автоматизация, климатична и вентилационна техника
• ПГТ „Ю.Гагарин” –транспорт

ЧАСТНИ:
• Училище „Европа” – изучаване на чужди езициАнкета