Документи

Дата на публикуване: 19.10.2021 08:28

01.03.2022 год. ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год.
ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Радомир (ПИРО) за периода 2021-2027 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Програма за реализация на ПИРО на Община Радомир за периода 2021-2027 год.: Описание на предвидените мерки и дейности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А - Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на Община Радомир за перода 2021-2027 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Индикативна финансова таблица, ПИРО на Община Радомир за перода 2021-2027 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Програма за развитие на туризма на Община Радомир за периода 2021-2027 год.


Презентация за провеждане на фокус - групи на 05 и 06.01.2022 г. във връзка с разработване на ПИРО 2021-2027 г. на Община Радомир

Покана за провеждане на фокус - група "Култура, образование и социално развитие" със заинтересовани лица в рамките на Разработване на ПИРО за периода 2021-2027 г. на Община Радомир

Покана за провеждане на фокус - група "Неправителствен сектор и граждански инициативи" със заинтересовани лица в рамките на Разработване на ПИРО за периода 2021-2027 г. на Община Радомир

Покана за провеждане на фокус - група "Икономика и бизнес" със заинтересовани лица в рамките на Разработване на ПИРО за периода 2021-2027 г. на Община Радомир

План за организиране и провеждане на фокус - групи във връзка с подготовката на ПИРО 2021-2027 г. на Община Радомир

Презентация от проведена работна среща по проект „План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 г.“

Методически указания за разработване на планове за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г.

Презентация за основните стъпки по подготовката и приемането на ПИРО на община Радомир за периода 2021-2027 г.

Заповед № 685 от 16.09.2021 г. на Кмета на община Радомир относно формиране на работна група за подготовка на ПИРО на община Радомир за периода 2021-2027 г.Наименование Брой тегления
Приложение 1А_ПИРО.doc 417 Изтегли документ с име "Приложение 1А_ПИРО.doc"
Приложение 2_ПИРО.doc 727 Изтегли документ с име "Приложение 2_ПИРО.doc"
Приложение 1_ПИРО.doc 721 Изтегли документ с име "Приложение 1_ПИРО.doc"
Приложение 4- Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г..docx 836 Изтегли документ с име "Приложение 4- Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г..docx"
Покана за обсъждане на ПИРО.docx 843 Изтегли документ с име "Покана за обсъждане на ПИРО.docx"
ПИРО на община Радомир за периода 2021- 2027.pdf 480 Изтегли документ с име "ПИРО на община Радомир за периода 2021- 2027.pdf"
Presentation Фокус-групи 05-06.01.2022 г. 676 Изтегли документ с име "Presentation Фокус-групи 05-06.01.2022 г."
Покана Икономика и бизнес 958 Изтегли документ с име "Покана Икономика и бизнес"
Покана Култура, образование и социално развитие 1410 Изтегли документ с име "Покана Култура, образование и социално развитие"
План Фокус - групи 147 Изтегли документ с име "План Фокус - групи"
Покана Неправителствен сектор и граждански инициативи 758 Изтегли документ с име "Покана Неправителствен сектор и граждански инициативи"
Radomir _ПИРО _Среща с работна група 1043 Изтегли документ с име "Radomir _ПИРО _Среща с работна група"
Заповед 685 16.09.2021 г. 1418 Изтегли документ с име "Заповед 685 16.09.2021 г."
Presentation ПИРО 593 Изтегли документ с име "Presentation ПИРО"
Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г. 468 Изтегли документ с име "Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г."
  1. Документи - Текуща страница
  2. Мнения и предложения

Анкета