Постоянни комисии

Дата на публикуване: 11.04.2012 13:20
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
В
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР

МАНДАТ
2019 г. - 2023 г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ“:

Председател:      Василка Георгиева Стоилова

Членове:         1. Надя Петрова Андонова

                                2. Сашка Петрова Ватрачка

                                      3. Елена Славчева Първанова

                            4. Емил Георгиев Крумов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ“:

 

Председател: Георги Маноилов Георгиев

    Членове:          1. Олег Димитров Цветанов
                                 2. Кирил Любенов Граховски

                               3. Васил Огнянчов Джоргов

                                                 4. Цветанка Николова Котева

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

Председател: Сашка Петрова Ватрачка

         Членове:          1. Кирил Любенов Граховски

                                                2. Иличо Бориславов Йорданов

                                                    3. Красимир Светозаров  Борисов

                                       4. Василка Георгиева Стоилова

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“:

 

Председател: Цветанка Николова Котева

Членове:        1. Надя Петрова Андонова

                                 2. Антонио Емилов Антонов

                                        3. Благойка Ангелова Божкова

                            4. Георги Маноилов Георгиев

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РАБОТА С ДЕЦАТА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“:

 

Председател: Антонио Емилов Антонов

    Членове:          1. Емил Елинчов  Колев

                                                          2. Васил Огнянов Джоргов                    

                            3. Емил Георгиев Крумов
                                             4. 
Елена Славчева Първанова

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА:

 

Председател: Иличо Бориславов Йорданов

Членове:    1. Олег Димитров Цветанов

               2. Емил Елинчов  Колев

                           3. Благойка Ангелова Божкова

                                 4. Красимир Светозаров  Борисов