Съобщения

Дата на публикуване: 13.09.2021 14:4020.04.2022 год. ОБЯВА за постъпила информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/  от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД

25.03.2022 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение от "ЕВРОКОМЕРС БГ" ООД
                           УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2021 год. ОБЯВА за инвестиционно предложение
                           ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

22.10.2021 год. Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „ЧАРКОЛЯК“ ЕООД с Управител – Николай Чанев има постъпила в Община Радомир, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на с. Стефаново, община Радомир“.
                           ОБЯВА
 
                          И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
                          Информация по Приложение 2 към чл.от наредбата за ОВОС
 
                          Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наименование Брой тегления
Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf 10 Изтегли документ с име "Искане Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf 9 Изтегли документ с име "Обява Еврокомерс БГ ООД.pdf"
Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf 22 Изтегли документ с име "Обява за инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД.pdf"
Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД 26 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение ЕВРОКОМЕРС БГ ООД"
Допълнителни документи Обява.pdf 103 Изтегли документ с име "Допълнителни документи Обява.pdf"
Обява.pdf 92 Изтегли документ с име "Обява.pdf"
обява.pdf 115 Изтегли документ с име "обява.pdf"
iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc 103 Изтегли документ с име "iskane_precenka OVOS(2).doc приложение 6.doc"
информация приложение 2към чл.6.pdf 104 Изтегли документ с име "информация приложение 2към чл.6.pdf"
Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc 67 Изтегли документ с име "Prilojenie 2_info precenka OVOS.doc"
  1. Съобщения - Текуща страница
  2. Минерални води

Анкета