Концесии

Дата на публикуване: 12.08.2016 12:45

26.05.2022 год. „КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ЯЗОВИР „СТЕФАНОВО“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                          ОБЯВЛЕНИЕ
                          ОБОСНОВКА
 
                         ДОКУМЕНТАЦИЯ
                          ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
                          РЕШЕНИЕ
                          ДОКУМЕНТИ
                          СКИЦА
                          АОС НА ЯЗОВИР СТЕФАНОВО
 
                         ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
26.08.2022 год. РЕШЕНИЕ
16.11.2020год. Актуализиран план за действие на общинските концесии на Община Радомир през периода 2019-2020год.


17.09.2020 год. "КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                            ОБЯВЛЕНИЕ
                            ОБОСНОВКА
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ
                            ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
                            РЕШЕНИЕ
                            ДОКУМЕНТИ
                            СКИЦА
                            АОС НА ЯЗОВИР ВЪРБИЦА
23.12.2020 год. РЕШЕНИЕ


22.07.2019 год."КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                           ОБЯВЛЕНИЕ
                           ОБОСНОВКА
                           ДОКУМЕНТАЦИЯ
                           ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА
                           РЕШЕНИЕ НА КОНЦЕДЕНТА
                           ДОКУМЕНТИ
02.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
16.09.2020 год. РЕШЕНИЕ № 668/16.09.2020 год. на Кмета на Община Радомир


25.04.2019 год. План за действие на общинските концесии на община Радомир 2019-202004.10.2016 год. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир12.08.2016 год.  Съобщение за процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир


 


Наименование Брой тегления
Решение 681.pdf 188 Изтегли документ с име "Решение 681.pdf"
Проект на Концесионен договор яз. Стефаново.pdf 392 Изтегли документ с име "Проект на Концесионен договор яз. Стефаново.pdf"
Обосновка на концесия на яз. Стефаново.pdf 373 Изтегли документ с име "Обосновка на концесия на яз. Стефаново.pdf"
документи относно правния статут.pdf 256 Изтегли документ с име "документи относно правния статут.pdf"
Обявление на Концесия за строителство на яз. Стефаново.pdf 368 Изтегли документ с име "Обявление на Концесия за строителство на яз. Стефаново.pdf"
СКИЦА АГКК.pdf 109 Изтегли документ с име "СКИЦА АГКК.pdf"
Образци на концесия на яз. Стефаново.docx 330 Изтегли документ с име "Образци на концесия на яз. Стефаново.docx"
Документация на концесия на яз. Стефаново.pdf 273 Изтегли документ с име "Документация на концесия на яз. Стефаново.pdf"
Решение 439 за откриване на процедура за яз Стефаново.pdf 223 Изтегли документ с име "Решение 439 за откриване на процедура за яз Стефаново.pdf"
АОС.pdf 396 Изтегли документ с име "АОС.pdf"
Решение 878.pdf 1187 Изтегли документ с име "Решение 878.pdf"

Анкета