Концесии

Дата на публикуване: 12.08.2016 12:45

16.11.2020год. Актуализиран план за действие на общинските концесии на Община Радомир през периода 2019-2020год.


17.09.2020 год. "КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                            ОБЯВЛЕНИЕ
                            ОБОСНОВКА
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ
                            ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
                            РЕШЕНИЕ
                            ДОКУМЕНТИ
                            СКИЦА
                            АОС НА ЯЗОВИР ВЪРБИЦА
23.12.2020 год. РЕШЕНИЕ


22.07.2019 год."КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                           ОБЯВЛЕНИЕ
                           ОБОСНОВКА
                           ДОКУМЕНТАЦИЯ
                           ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА
                           РЕШЕНИЕ НА КОНЦЕДЕНТА
                           ДОКУМЕНТИ
02.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
16.09.2020 год. РЕШЕНИЕ № 668/16.09.2020 год. на Кмета на Община Радомир


25.04.2019 год. План за действие на общинските концесии на община Радомир 2019-202004.10.2016 год. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир12.08.2016 год.  Съобщение за процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир


 


Наименование Брой тегления
Решение 878.pdf 674 Изтегли документ с име "Решение 878.pdf"

Анкета