Декларации за липса на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 26.05.2021 13:21

Декларации на служители на Общинска Администрация

Име

Длъжност

1

Адриана Илиева

Ст. Специалист незаконно строителство

2

Анита Хаджийска

Началник отдел ППОПК

3

Ася Радуилова

Ст. юристконсулт

4

Валентин Петров

Секретар

5

Габриела Стоянова

Ст. счетоводител

6

Георги Лилов

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

7

Даниела Анева

Началник отдел „Местни данъци и такси

8

Даниела Младенова

Гл. експерт Програми и проект

9

Даяна Кирилова

Гл. Специалист информационно обслужване

10

Денислава Богданова

Гл. специалист Информационни технологии

11

Десислава Нединска

Секретар МКБППМН

12

Десислава Николова

Гл. специалист Екология и гори

13

Димитрина Динчева

Гл. специалист ГРАО

14

Димитър Димитров

Директор дирекция СА

15

Елена Димитрова

Ст. специалист Незаконно строителств

16

Елена Петрова

Ст. специалист Устройство на територията

17

Елисавета Кирилова

Директор дирекция ФАПО

18

Емил Гърбов

Ст. специалист Незаконно строителств

19

Женя Желязкова

Ст. специалист Екология и гори

20

Ирина Богатинова

Ст. Специалист Местни данъци и такси

21

Красимир Димитров

Гл. специалист Лесовъд

22

Кристина Димитрова

Експерт Бюджет

23

Лилия Василева

Ст. експерт Програми и проект

24

Лина Любенова

Ст. инспектор приходи

25

Людмил Николов

Началник отдел КОСД

26

Магдалена Илиева

Ст. специалист Административно обслужване

27

Мариана Янева

Ст. счетоводител

28

Маринела Чаворска

Ст. счетоводител

29

Мария Благоева

Началник отдел „Финанси, Счетоводство и Бюджет“

30

Мария Манова

Ст. специалист Административно обслужване

31

Мая Георгиева

Ръководител звено „Вътрешен одит“

32

Наташа Гайдарова

Гл. счетоводител

33

Николета Стоянчева

Специалист Образование

34

Олег Тодоров

Гл. инженер

35

Първолета Александрова

Експерт Социални дейност

36

Ралица Рангелова

Ст. експерт Поръчки и конциси

37

Робертин Владимиров

Началник отдел УТ

38

Румен Крумов

Началник отдел АПО и ЧР

39

Силвия Маринова

Гл. специалист УЧР и ТЗ

40

Силвия Стоилова

Ст. специалист Устройство на територията

41

Стоянка Ваташка

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

42

Таня Попова

Ст. специалист ГРАО

43

Теодора Христова

Ст. специалист Устройство на територията

44

Цветелина Методиева

Ст. експерт приходиДекларации на кметове на кметства и кметстки наместници

1

Венета Иванова

кметски наместник с. Прибой

2

Веселин Василев

кметски наместник с. Стефаново

3

Георги Георгиев

кметски наместник с. Горна Диканя

4

Георги Тренчев

кметски наместник с. Чуковец

5

Герман Роплев

кметски наместник с. Углярци

6

Диана Борисова

кметски наместник с. Гълъбник

7

Елинчо Колев

кметски наместник с. Долна Диканя

8

Емил Йорданов

кметски наместник с. Негованци

9

Емил Кръстев

кметски наместник с. Касилаг

10

Златка Деянова

кметски наместник с. Червена могила

11

Йорданка Атанасова

кметски наместник с. Долни Раковец

12

Кирил Василев

кметски наместник с. Поцърненц

13

Кирил Христов

кметски наместник с. Бобораци

14

Людмила Борисова

кметски наместник с. Жедна

15

Роза Кръстева

кметски наместник с. Дебели лаг

16

Светлана Йорданова

кметски наместник с. Кошарите

17

Татяна Дрехарска

кметски наместник с. Старо село

18

Чавдар Новаков

кметски наместник с. Кондофрей


Наименование Брой тегления
Веселин Василев.pdf 73 Изтегли документ с име "Веселин Василев.pdf"
Венета Иванова.pdf 69 Изтегли документ с име "Венета Иванова.pdf"
Георги Георгиев.pdf 48 Изтегли документ с име "Георги Георгиев.pdf"
Георги Тренчев.pdf 66 Изтегли документ с име "Георги Тренчев.pdf"
Герман Роплев.pdf 47 Изтегли документ с име "Герман Роплев.pdf"
Диана Борисова.pdf 65 Изтегли документ с име "Диана Борисова.pdf"
Емил Йорданов.pdf 74 Изтегли документ с име "Емил Йорданов.pdf"
Елинчо Колев.pdf 62 Изтегли документ с име "Елинчо Колев.pdf"
Емил Кръстев.pdf 65 Изтегли документ с име "Емил Кръстев.pdf"
Златка Деянова.pdf 63 Изтегли документ с име "Златка Деянова.pdf"
Йорданка Атанасова.pdf 64 Изтегли документ с име "Йорданка Атанасова.pdf"
Кирил Христов.pdf 58 Изтегли документ с име "Кирил Христов.pdf"
Кирил Василев.pdf 73 Изтегли документ с име "Кирил Василев.pdf"
Людмила Борисова.pdf 66 Изтегли документ с име "Людмила Борисова.pdf"
Роза Кръстева.pdf 70 Изтегли документ с име "Роза Кръстева.pdf"
Светлана Йорданова.pdf 70 Изтегли документ с име "Светлана Йорданова.pdf"
Татяна Дрехарска.pdf 80 Изтегли документ с име "Татяна Дрехарска.pdf"
Чавдар Новаков.pdf 69 Изтегли документ с име "Чавдар Новаков.pdf"
Адриана Илиева.pdf 57 Изтегли документ с име "Адриана Илиева.pdf"
Ася Радуилова.pdf 53 Изтегли документ с име "Ася Радуилова.pdf"
Анита Хаджийска.pdf 70 Изтегли документ с име "Анита Хаджийска.pdf"
Габриела Стоянова.pdf 60 Изтегли документ с име "Габриела Стоянова.pdf"
Валентин Петров.pdf 60 Изтегли документ с име "Валентин Петров.pdf"
Георги Лилов.pdf 51 Изтегли документ с име "Георги Лилов.pdf"
Даниела Анева.pdf 64 Изтегли документ с име "Даниела Анева.pdf"
Даниела Младенова.pdf 62 Изтегли документ с име "Даниела Младенова.pdf"
Денислава Богданова.pdf 65 Изтегли документ с име "Денислава Богданова.pdf"
Даяна Кирилова.pdf 73 Изтегли документ с име "Даяна Кирилова.pdf"
Десислава Нединска.pdf 75 Изтегли документ с име "Десислава Нединска.pdf"
Десислава Николова.pdf 76 Изтегли документ с име "Десислава Николова.pdf"
Димитър Димитров.pdf 62 Изтегли документ с име "Димитър Димитров.pdf"
Димитрина Динчева.pdf 63 Изтегли документ с име "Димитрина Динчева.pdf"
Елена Петрова.pdf 71 Изтегли документ с име "Елена Петрова.pdf"
Елена Димитрова.pdf 53 Изтегли документ с име "Елена Димитрова.pdf"
Елисавета Кирилова.pdf 67 Изтегли документ с име "Елисавета Кирилова.pdf"
Женя Желязкова.pdf 66 Изтегли документ с име "Женя Желязкова.pdf"
Емил Гърбов.pdf 87 Изтегли документ с име "Емил Гърбов.pdf"
Ирина Богатинова.pdf 65 Изтегли документ с име "Ирина Богатинова.pdf"
Кристина Димитрова.pdf 72 Изтегли документ с име "Кристина Димитрова.pdf"
Красимир Димитров.pdf 63 Изтегли документ с име "Красимир Димитров.pdf"
Лилия Василева.pdf 59 Изтегли документ с име "Лилия Василева.pdf"
Лина Любенова.pdf 86 Изтегли документ с име "Лина Любенова.pdf"
Магдалена Илиева.pdf 65 Изтегли документ с име "Магдалена Илиева.pdf"
Людмил Николов.pdf 66 Изтегли документ с име "Людмил Николов.pdf"
Маринела Чаворска.pdf 63 Изтегли документ с име "Маринела Чаворска.pdf"
Мариана Янева.pdf 66 Изтегли документ с име "Мариана Янева.pdf"
Мария Благоева.pdf 79 Изтегли документ с име "Мария Благоева.pdf"
Мая Георгиева.pdf 70 Изтегли документ с име "Мая Георгиева.pdf"
Мария Манова.pdf 54 Изтегли документ с име "Мария Манова.pdf"
Наташа Гайдарова.pdf 61 Изтегли документ с име "Наташа Гайдарова.pdf"
Николета Стоянчева.pdf 64 Изтегли документ с име "Николета Стоянчева.pdf"
Олег Тодоров.pdf 73 Изтегли документ с име "Олег Тодоров.pdf"
Ралица Рангелова.pdf 61 Изтегли документ с име "Ралица Рангелова.pdf"
Първолета Александрова.pdf 57 Изтегли документ с име "Първолета Александрова.pdf"
Робертин Владимиров.pdf 65 Изтегли документ с име "Робертин Владимиров.pdf"
Силвия Маринова.pdf 58 Изтегли документ с име "Силвия Маринова.pdf"
Румен Крумов.pdf 69 Изтегли документ с име "Румен Крумов.pdf"
Силвия Стоилова.pdf 69 Изтегли документ с име "Силвия Стоилова.pdf"
Стоянка Ваташка.pdf 68 Изтегли документ с име "Стоянка Ваташка.pdf"
Таня Попова.pdf 62 Изтегли документ с име "Таня Попова.pdf"
Цветелина Методиева.pdf 51 Изтегли документ с име "Цветелина Методиева.pdf"
Теодора Христова.pdf 58 Изтегли документ с име "Теодора Христова.pdf"
  1. Декларации за липса на конфликт на интереси - Текуща страница
  2. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  3. Регистри

Анкета