Декларации за липса на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 26.05.2021 13:21

Декларации на служители на Общинска Администрация

Име

Длъжност

1

Адриана Илиева

Ст. Специалист незаконно строителство

2

Анита Хаджийска

Началник отдел ППОПК

3

Ася Радуилова

Ст. юристконсулт

4

Валентин Петров

Секретар

5

Габриела Стоянова

Ст. счетоводител

6

Георги Лилов

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

7

Даниела Анева

Началник отдел „Местни данъци и такси

8

Даниела Младенова

Гл. експерт Програми и проект

9

Даяна Кирилова

Гл. Специалист информационно обслужване

10

Денислава Богданова

Гл. специалист Информационни технологии

11

Десислава Нединска

Секретар МКБППМН

12

Десислава Николова

Гл. специалист Екология и гори

13

Димитрина Динчева

Гл. специалист ГРАО

14

Димитър Димитров

Директор дирекция СА

15

Елена Димитрова

Ст. специалист Незаконно строителств

16

Елена Петрова

Ст. специалист Устройство на територията

17

Елисавета Кирилова

Директор дирекция ФАПО

18

Емил Гърбов

Ст. специалист Незаконно строителств

19

Женя Желязкова

Ст. специалист Екология и гори

20

Ирина Богатинова

Ст. Специалист Местни данъци и такси

21

Красимир Димитров

Гл. специалист Лесовъд

22

Кристина Димитрова

Експерт Бюджет

23

Лилия Василева

Ст. експерт Програми и проект

24

Лина Любенова

Ст. инспектор приходи

25

Людмил Николов

Началник отдел КОСД

26

Магдалена Илиева

Ст. специалист Административно обслужване

27

Мариана Янева

Ст. счетоводител

28

Маринела Чаворска

Ст. счетоводител

29

Мария Благоева

Началник отдел „Финанси, Счетоводство и Бюджет“

30

Мария Манова

Ст. специалист Административно обслужване

31

Мая Георгиева

Ръководител звено „Вътрешен одит“

32

Наташа Гайдарова

Гл. счетоводител

33

Николета Стоянчева

Специалист Образование

34

Олег Тодоров

Гл. инженер

35

Първолета Александрова

Експерт Социални дейност

36

Ралица Рангелова

Ст. експерт Поръчки и конциси

37

Робертин Владимиров

Началник отдел УТ

38

Румен Крумов

Началник отдел АПО и ЧР

39

Силвия Маринова

Гл. специалист УЧР и ТЗ

40

Силвия Стоилова

Ст. специалист Устройство на територията

41

Стоянка Ваташка

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

42

Таня Попова

Ст. специалист ГРАО

43

Теодора Христова

Ст. специалист Устройство на територията

44

Цветелина Методиева

Ст. експерт приходиДекларации на кметове на кметства и кметстки наместници

1

Венета Иванова

кметски наместник с. Прибой

2

Веселин Василев

кметски наместник с. Стефаново

3

Георги Георгиев

кметски наместник с. Горна Диканя

4

Георги Тренчев

кметски наместник с. Чуковец

5

Герман Роплев

кметски наместник с. Углярци

6

Диана Борисова

кметски наместник с. Гълъбник

7

Елинчо Колев

кметски наместник с. Долна Диканя

8

Емил Йорданов

кметски наместник с. Негованци

9

Емил Кръстев

кметски наместник с. Касилаг

10

Златка Деянова

кметски наместник с. Червена могила

11

Йорданка Атанасова

кметски наместник с. Долни Раковец

12

Кирил Василев

кметски наместник с. Поцърненц

13

Кирил Христов

кметски наместник с. Бобораци

14

Людмила Борисова

кметски наместник с. Жедна

15

Роза Кръстева

кметски наместник с. Дебели лаг

16

Светлана Йорданова

кметски наместник с. Кошарите

17

Татяна Дрехарска

кметски наместник с. Старо село

18

Чавдар Новаков

кметски наместник с. Кондофрей


Наименование Брой тегления
Венета Иванова.pdf 1238 Изтегли документ с име "Венета Иванова.pdf"
Веселин Василев.pdf 1213 Изтегли документ с име "Веселин Василев.pdf"
Георги Георгиев.pdf 526 Изтегли документ с име "Георги Георгиев.pdf"
Георги Тренчев.pdf 1394 Изтегли документ с име "Георги Тренчев.pdf"
Диана Борисова.pdf 1114 Изтегли документ с име "Диана Борисова.pdf"
Герман Роплев.pdf 943 Изтегли документ с име "Герман Роплев.pdf"
Елинчо Колев.pdf 1212 Изтегли документ с име "Елинчо Колев.pdf"
Емил Кръстев.pdf 1212 Изтегли документ с име "Емил Кръстев.pdf"
Емил Йорданов.pdf 1281 Изтегли документ с име "Емил Йорданов.pdf"
Златка Деянова.pdf 1264 Изтегли документ с име "Златка Деянова.pdf"
Йорданка Атанасова.pdf 1067 Изтегли документ с име "Йорданка Атанасова.pdf"
Кирил Христов.pdf 676 Изтегли документ с име "Кирил Христов.pdf"
Кирил Василев.pdf 1892 Изтегли документ с име "Кирил Василев.pdf"
Людмила Борисова.pdf 1241 Изтегли документ с име "Людмила Борисова.pdf"
Роза Кръстева.pdf 1302 Изтегли документ с име "Роза Кръстева.pdf"
Светлана Йорданова.pdf 1169 Изтегли документ с име "Светлана Йорданова.pdf"
Татяна Дрехарска.pdf 1449 Изтегли документ с име "Татяна Дрехарска.pdf"
Чавдар Новаков.pdf 1073 Изтегли документ с име "Чавдар Новаков.pdf"
Адриана Илиева.pdf 1090 Изтегли документ с име "Адриана Илиева.pdf"
Анита Хаджийска.pdf 1281 Изтегли документ с име "Анита Хаджийска.pdf"
Ася Радуилова.pdf 442 Изтегли документ с име "Ася Радуилова.pdf"
Валентин Петров.pdf 1140 Изтегли документ с име "Валентин Петров.pdf"
Габриела Стоянова.pdf 1001 Изтегли документ с име "Габриела Стоянова.pdf"
Даниела Анева.pdf 1249 Изтегли документ с име "Даниела Анева.pdf"
Георги Лилов.pdf 680 Изтегли документ с име "Георги Лилов.pdf"
Даяна Кирилова.pdf 1297 Изтегли документ с име "Даяна Кирилова.pdf"
Даниела Младенова.pdf 774 Изтегли документ с име "Даниела Младенова.pdf"
Денислава Богданова.pdf 985 Изтегли документ с име "Денислава Богданова.pdf"
Десислава Николова.pdf 1448 Изтегли документ с име "Десислава Николова.pdf"
Десислава Нединска.pdf 927 Изтегли документ с име "Десислава Нединска.pdf"
Димитър Димитров.pdf 1091 Изтегли документ с име "Димитър Димитров.pdf"
Димитрина Динчева.pdf 1210 Изтегли документ с име "Димитрина Динчева.pdf"
Елисавета Кирилова.pdf 1213 Изтегли документ с име "Елисавета Кирилова.pdf"
Елена Петрова.pdf 1250 Изтегли документ с име "Елена Петрова.pdf"
Елена Димитрова.pdf 911 Изтегли документ с име "Елена Димитрова.pdf"
Емил Гърбов.pdf 1596 Изтегли документ с име "Емил Гърбов.pdf"
Женя Желязкова.pdf 1429 Изтегли документ с име "Женя Желязкова.pdf"
Кристина Димитрова.pdf 1552 Изтегли документ с име "Кристина Димитрова.pdf"
Ирина Богатинова.pdf 1269 Изтегли документ с име "Ирина Богатинова.pdf"
Красимир Димитров.pdf 1097 Изтегли документ с име "Красимир Димитров.pdf"
Лилия Василева.pdf 1202 Изтегли документ с име "Лилия Василева.pdf"
Лина Любенова.pdf 1325 Изтегли документ с име "Лина Любенова.pdf"
Магдалена Илиева.pdf 977 Изтегли документ с име "Магдалена Илиева.pdf"
Людмил Николов.pdf 1183 Изтегли документ с име "Людмил Николов.pdf"
Мария Благоева.pdf 1581 Изтегли документ с име "Мария Благоева.pdf"
Мариана Янева.pdf 1215 Изтегли документ с име "Мариана Янева.pdf"
Маринела Чаворска.pdf 717 Изтегли документ с име "Маринела Чаворска.pdf"
Мария Манова.pdf 768 Изтегли документ с име "Мария Манова.pdf"
Мая Георгиева.pdf 1008 Изтегли документ с име "Мая Георгиева.pdf"
Наташа Гайдарова.pdf 943 Изтегли документ с име "Наташа Гайдарова.pdf"
Олег Тодоров.pdf 1053 Изтегли документ с име "Олег Тодоров.pdf"
Николета Стоянчева.pdf 1114 Изтегли документ с име "Николета Стоянчева.pdf"
Ралица Рангелова.pdf 959 Изтегли документ с име "Ралица Рангелова.pdf"
Първолета Александрова.pdf 947 Изтегли документ с име "Първолета Александрова.pdf"
Робертин Владимиров.pdf 1105 Изтегли документ с име "Робертин Владимиров.pdf"
Румен Крумов.pdf 978 Изтегли документ с име "Румен Крумов.pdf"
Силвия Стоилова.pdf 1219 Изтегли документ с име "Силвия Стоилова.pdf"
Силвия Маринова.pdf 1068 Изтегли документ с име "Силвия Маринова.pdf"
Стоянка Ваташка.pdf 1171 Изтегли документ с име "Стоянка Ваташка.pdf"
Таня Попова.pdf 996 Изтегли документ с име "Таня Попова.pdf"
Теодора Христова.pdf 1111 Изтегли документ с име "Теодора Христова.pdf"
Цветелина Методиева.pdf 861 Изтегли документ с име "Цветелина Методиева.pdf"
  1. Декларации за липса на конфликт на интереси - Текуща страница
  2. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  3. Регистри