Декларации за липса на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 26.05.2021 13:21

Декларации на служители на Общинска Администрация

Име

Длъжност

1

Адриана Илиева

Ст. Специалист незаконно строителство

2

Анита Хаджийска

Началник отдел ППОПК

3

Ася Радуилова

Ст. юристконсулт

4

Валентин Петров

Секретар

5

Габриела Стоянова

Ст. счетоводител

6

Георги Лилов

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

7

Даниела Анева

Началник отдел „Местни данъци и такси

8

Даниела Младенова

Гл. експерт Програми и проект

9

Даяна Кирилова

Гл. Специалист информационно обслужване

10

Денислава Богданова

Гл. специалист Информационни технологии

11

Десислава Нединска

Секретар МКБППМН

12

Десислава Николова

Гл. специалист Екология и гори

13

Димитрина Динчева

Гл. специалист ГРАО

14

Димитър Димитров

Директор дирекция СА

15

Елена Димитрова

Ст. специалист Незаконно строителств

16

Елена Петрова

Ст. специалист Устройство на територията

17

Елисавета Кирилова

Директор дирекция ФАПО

18

Емил Гърбов

Ст. специалист Незаконно строителств

19

Женя Желязкова

Ст. специалист Екология и гори

20

Ирина Богатинова

Ст. Специалист Местни данъци и такси

21

Красимир Димитров

Гл. специалист Лесовъд

22

Кристина Димитрова

Експерт Бюджет

23

Лилия Василева

Ст. експерт Програми и проект

24

Лина Любенова

Ст. инспектор приходи

25

Людмил Николов

Началник отдел КОСД

26

Магдалена Илиева

Ст. специалист Административно обслужване

27

Мариана Янева

Ст. счетоводител

28

Маринела Чаворска

Ст. счетоводител

29

Мария Благоева

Началник отдел „Финанси, Счетоводство и Бюджет“

30

Мария Манова

Ст. специалист Административно обслужване

31

Мая Георгиева

Ръководител звено „Вътрешен одит“

32

Наташа Гайдарова

Гл. счетоводител

33

Николета Стоянчева

Специалист Образование

34

Олег Тодоров

Гл. инженер

35

Първолета Александрова

Експерт Социални дейност

36

Ралица Рангелова

Ст. експерт Поръчки и конциси

37

Робертин Владимиров

Началник отдел УТ

38

Румен Крумов

Началник отдел АПО и ЧР

39

Силвия Маринова

Гл. специалист УЧР и ТЗ

40

Силвия Стоилова

Ст. специалист Устройство на територията

41

Стоянка Ваташка

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

42

Таня Попова

Ст. специалист ГРАО

43

Теодора Христова

Ст. специалист Устройство на територията

44

Цветелина Методиева

Ст. експерт приходиДекларации на кметове на кметства и кметстки наместници

1

Венета Иванова

кметски наместник с. Прибой

2

Веселин Василев

кметски наместник с. Стефаново

3

Георги Георгиев

кметски наместник с. Горна Диканя

4

Георги Тренчев

кметски наместник с. Чуковец

5

Герман Роплев

кметски наместник с. Углярци

6

Диана Борисова

кметски наместник с. Гълъбник

7

Елинчо Колев

кметски наместник с. Долна Диканя

8

Емил Йорданов

кметски наместник с. Негованци

9

Емил Кръстев

кметски наместник с. Касилаг

10

Златка Деянова

кметски наместник с. Червена могила

11

Йорданка Атанасова

кметски наместник с. Долни Раковец

12

Кирил Василев

кметски наместник с. Поцърненц

13

Кирил Христов

кметски наместник с. Бобораци

14

Людмила Борисова

кметски наместник с. Жедна

15

Роза Кръстева

кметски наместник с. Дебели лаг

16

Светлана Йорданова

кметски наместник с. Кошарите

17

Татяна Дрехарска

кметски наместник с. Старо село

18

Чавдар Новаков

кметски наместник с. Кондофрей


Наименование Брой тегления
Веселин Василев.pdf 46 Изтегли документ с име "Веселин Василев.pdf"
Венета Иванова.pdf 38 Изтегли документ с име "Венета Иванова.pdf"
Георги Тренчев.pdf 40 Изтегли документ с име "Георги Тренчев.pdf"
Георги Георгиев.pdf 35 Изтегли документ с име "Георги Георгиев.pdf"
Герман Роплев.pdf 33 Изтегли документ с име "Герман Роплев.pdf"
Диана Борисова.pdf 40 Изтегли документ с име "Диана Борисова.pdf"
Емил Кръстев.pdf 37 Изтегли документ с име "Емил Кръстев.pdf"
Емил Йорданов.pdf 41 Изтегли документ с име "Емил Йорданов.pdf"
Елинчо Колев.pdf 38 Изтегли документ с име "Елинчо Колев.pdf"
Йорданка Атанасова.pdf 39 Изтегли документ с име "Йорданка Атанасова.pdf"
Златка Деянова.pdf 38 Изтегли документ с име "Златка Деянова.pdf"
Кирил Христов.pdf 37 Изтегли документ с име "Кирил Христов.pdf"
Кирил Василев.pdf 42 Изтегли документ с име "Кирил Василев.pdf"
Роза Кръстева.pdf 41 Изтегли документ с име "Роза Кръстева.pdf"
Людмила Борисова.pdf 45 Изтегли документ с име "Людмила Борисова.pdf"
Татяна Дрехарска.pdf 51 Изтегли документ с име "Татяна Дрехарска.pdf"
Светлана Йорданова.pdf 40 Изтегли документ с име "Светлана Йорданова.pdf"
Чавдар Новаков.pdf 38 Изтегли документ с име "Чавдар Новаков.pdf"
Адриана Илиева.pdf 34 Изтегли документ с име "Адриана Илиева.pdf"
Анита Хаджийска.pdf 44 Изтегли документ с име "Анита Хаджийска.pdf"
Ася Радуилова.pdf 37 Изтегли документ с име "Ася Радуилова.pdf"
Габриела Стоянова.pdf 40 Изтегли документ с име "Габриела Стоянова.pdf"
Валентин Петров.pdf 40 Изтегли документ с име "Валентин Петров.pdf"
Даниела Анева.pdf 40 Изтегли документ с име "Даниела Анева.pdf"
Георги Лилов.pdf 37 Изтегли документ с име "Георги Лилов.pdf"
Даниела Младенова.pdf 42 Изтегли документ с име "Даниела Младенова.pdf"
Денислава Богданова.pdf 43 Изтегли документ с име "Денислава Богданова.pdf"
Даяна Кирилова.pdf 40 Изтегли документ с име "Даяна Кирилова.pdf"
Десислава Нединска.pdf 46 Изтегли документ с име "Десислава Нединска.pdf"
Десислава Николова.pdf 45 Изтегли документ с име "Десислава Николова.pdf"
Димитър Димитров.pdf 43 Изтегли документ с име "Димитър Димитров.pdf"
Димитрина Динчева.pdf 43 Изтегли документ с име "Димитрина Динчева.pdf"
Елисавета Кирилова.pdf 38 Изтегли документ с име "Елисавета Кирилова.pdf"
Елена Димитрова.pdf 34 Изтегли документ с име "Елена Димитрова.pdf"
Елена Петрова.pdf 40 Изтегли документ с име "Елена Петрова.pdf"
Женя Желязкова.pdf 36 Изтегли документ с име "Женя Желязкова.pdf"
Емил Гърбов.pdf 49 Изтегли документ с име "Емил Гърбов.pdf"
Красимир Димитров.pdf 42 Изтегли документ с име "Красимир Димитров.pdf"
Ирина Богатинова.pdf 42 Изтегли документ с име "Ирина Богатинова.pdf"
Кристина Димитрова.pdf 45 Изтегли документ с име "Кристина Димитрова.pdf"
Лина Любенова.pdf 44 Изтегли документ с име "Лина Любенова.pdf"
Лилия Василева.pdf 40 Изтегли документ с име "Лилия Василева.pdf"
Людмил Николов.pdf 39 Изтегли документ с име "Людмил Николов.pdf"
Магдалена Илиева.pdf 38 Изтегли документ с име "Магдалена Илиева.pdf"
Мариана Янева.pdf 40 Изтегли документ с име "Мариана Янева.pdf"
Мария Благоева.pdf 44 Изтегли документ с име "Мария Благоева.pdf"
Маринела Чаворска.pdf 43 Изтегли документ с име "Маринела Чаворска.pdf"
Мая Георгиева.pdf 42 Изтегли документ с име "Мая Георгиева.pdf"
Мария Манова.pdf 37 Изтегли документ с име "Мария Манова.pdf"
Наташа Гайдарова.pdf 40 Изтегли документ с име "Наташа Гайдарова.pdf"
Олег Тодоров.pdf 44 Изтегли документ с име "Олег Тодоров.pdf"
Николета Стоянчева.pdf 37 Изтегли документ с име "Николета Стоянчева.pdf"
Първолета Александрова.pdf 41 Изтегли документ с име "Първолета Александрова.pdf"
Ралица Рангелова.pdf 41 Изтегли документ с име "Ралица Рангелова.pdf"
Робертин Владимиров.pdf 41 Изтегли документ с име "Робертин Владимиров.pdf"
Силвия Стоилова.pdf 40 Изтегли документ с име "Силвия Стоилова.pdf"
Силвия Маринова.pdf 36 Изтегли документ с име "Силвия Маринова.pdf"
Румен Крумов.pdf 42 Изтегли документ с име "Румен Крумов.pdf"
Таня Попова.pdf 40 Изтегли документ с име "Таня Попова.pdf"
Стоянка Ваташка.pdf 41 Изтегли документ с име "Стоянка Ваташка.pdf"
Теодора Христова.pdf 34 Изтегли документ с име "Теодора Христова.pdf"
Цветелина Методиева.pdf 37 Изтегли документ с име "Цветелина Методиева.pdf"
  1. Декларации за липса на конфликт на интереси - Текуща страница
  2. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  3. Регистри

Анкета