Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 01.06.2017 07:02

КМЕТОВЕ

Пламен Станков Алексиев
Калина Благоева Паунова
Георги Димитров Георгиев
Мая Петрова Гоергиева
Роза Методиева Кръстева
Елинчо Йорданов Колев
Симеон Йорданов Исачки
Пламен Димитров Рударски
Славчо Стойчов Душков
Мария Здравкова Манова
Валентин Любомиров Александров
Чавдар Иванов Новаков
Пламен Владимиров Александров
Кирил Серафимов Цветков
Веселин Иванов Василев
Петър Иванов МитринОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Анелия Бойчева Драгомирова
Антонио Емилов Антонов
Васил Огнянчов Джоргов
Владимир Ангелов Тренев
Владимир Стоилов Зарков
Евгени Христов Ананиев
Емил Георгиев Крумов
Иличо Бориславов Йорданов
Калин Христов Иванов
Кирил Ангелов Ангелов
Кирил Любенов Граховски
Красимир Светозаров Борисов
Любомир Кирилов Илиев
Нели Василева Николова
Олег Димитров Цветанов
Светослав Димитров Кирилов
Силвия Тонева Тодорова
Симеон Спасов Димитров
Стефан Велинов Андонов
Стойчо Асенов Петров
Цветанка Николова КотеваОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Лиляна Ивайлова Николова
Мая Кирилова Драгомирова
Румен Каменов Крумов
Маринела Спасова Чаворска
Десислава Тодорова Николова
Стефка Христова Георгиева
Людмила Симеонова Борисова
Анна Здравкова Златкова
Методи Кирилов Крумов
Емил Методиев Миланов
Лилия Василева Георгиева
Даниела Симеонова Младенова
Първолета Георгиева Александрова
Златина Богомилова Драгомирова
Магдалена Пламенова Илиева
Димитрина Владимирова Динчева
Стефка Иванова Илиева
Тодорка Станкова Кадийска
Златка Ангелова Шарлачка
Силвия Тодорова Маринова
Теодора Димитрова Фишева
Георги Славчев Петров
Елена Георгиева Петрова
Елена Костадинова Димитрова
Аделина Григорова Антова
Роберта Георгиева Борисова
Василка Асенова Гелева
Росица Калинова Петрова
Мариана Илиева Янева
Драгомир Иванов Владимиров
Цветанка Иванова Келчева
Веска Симеонова Чакърова
Мая Василева Георгиева
Мария Георгиева Стоянчева
Наташа Здравкова Гайдарова
Даниела Иванова Анева
Ирина Борисова Богатинова
Валентин Стоянов Петров
Емил Танчев Йорданов
Иво Валентинов Михайлов
Ася Красимирова Радуилова
Олег Данчев Тодоров
Лина Любомирова Любенова
Георги Васев Лилов
Силвия Петрова Стоилова
Кирил Иванов Василев
Анита Георгиева Хаджийска
Емил Георгиев Лазев
Елисавета Йорданова Кирилова
Людмил Дончев Николов
Лиляна Иванова Парушева
Екатерина Николова Бачева
Емил Димитров Гърбов
Росица Георгиева Илиева
Виолина Красимирова Иванова
Милена Георгиева Владимирова
Николета Чавдарова Стоянчева
Даяна Йорданова Кирилова
Татяна Иванова Попова
Емилия Лев Манчева-Ризова
Джесика Асенова Димитрова
Вергиния Йорданова Ананиева

 


  1. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ - Текуща страница
  2. Декларации за липса на конфликт на интереси
  3. Регистри

Анкета