Исторически музей

Дата на публикуване: 12.04.2012 10:27
О Б Щ И Н А - Р А Д О М И Р
О Б Щ И Н С К И И С Т О Р И Ч Е С К И М У З Е Й
пл. „Войнишко въстание” тел.0777 80 343 muzei_radomir@abv.bg


Началото на музейното дело в Радомир датира от 1968 г. като сбирка към читалище „Напредък”. През 2005 г. с решение на Министерство на културата трите музейни сбирки и фонд са преобразувани в Общински исторически музей.

/assets/pictures/Voinishko vastanie 1.jpg

Музейната експозиция „Войнишко въстание 1918г.” е открита през 1978г. Тази музейна експозиция е символ на стремежа на българина да живее в мир. Интересното художествено оформление /като окоп/ и историческата тема – войната и Войнишкото въстание взаимно се допълват. Изложбата е обновявана през годините и днес продължава да бъде актуална.
Изложбената зала в обекта е място за получаване на знания, подтикване към креативност и приятно преживяване.

пл. „Войнишко въстание”, тел.0777 80 34

/assets/pictures/Radomir/voinishko vastanie 2.jpgВ един от редките представители на възрожденската архитектура за този край - „Стойова къща” /паметник на културата/ се организира репертоарно показване на временни собствени и гостуващи изложби.

Ул. „Черковна”, 15 тел. 0777 82 481

/assets/pictures/Radomir/Stoiovata kashta.jpg

В музейната сграда „Майка Парашкева и нейните деца” /паметник на културата/ е подредена изложбата „Памет за род” с тенденция да прерасне в постоянна експозиция за известни радомирски родове.

Ул. „Люлякова” 50, тел. 0777 82 481
През 2007г., след консервационно-реставрационни работи в църквата „Св. Петка” и килийното училище в с. Радибош, е изградена малка експозиция за историята на църквата, училището и родовете в селото.

с.Радибош, Радомирско тел,0777 80 035

/assets/pictures/za-rubrika-istoriq/kiliino uchilishte.png/assets/pictures/Radomir/Sv. Petka Radibosh.jpgПо своя профил музеят в Радомир е общоисторически. От 2007г. музейните ценности се съхраняват в ново фондохранилище и наброяват над 6000 инвентарни единици. Разпределени са в отделите : „Археология”, „Нумизматика”, „Етнография и история на България 15-19в.”, „Нова и най-нова история” и снимков фонд. Оформени са колекции от икони, монети, старопечатна литература, пощенски марки, етнографски тъкани, носии и фолклор, оръжие, снимки и документи, вещи и архиви на известни личности.

 
Трите музейни обекти са отворени за посещение през делничните дни от 8.00-17.00ч., а в почивните - с предварителна заявка.

  1. Исторически музей - Текуща страница
  2. Конкурси и награди
  3. Читалище Напредък
  4. Културен календар

Анкета