Обяви за работа

Дата на публикуване: 15.03.2013 09:30

01.04.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс за длъжността Началник отдел „Устройство на територията“ в Община Радомир
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
20.04.2022 год. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

01.04.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс за длъжността Секретар на МКБППМН в Община Радомир
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

20.04.2022 год. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

01.04.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Община Радомир
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
20.04.2022 год. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

01.04.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Община Радомир
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
20.04.2022 год. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

24.03.2022 год. ЗАПОВЕД № 253/24.03.2022 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Длъжността "Директор" на ДГ "Осми март" гр. Радомир
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
29.04.2022 год. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

07.05.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ от Бюро по труда Перник ОТНОСНО: Прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности


18.05.2018 год. ОБЯВА ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА РАДОМИР
 АВТОБИОГРАФИЯ ЗА ЕКИП НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕКИП НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯ "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" В СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
02.07.2018 год. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА РАДОМИР
                          

16.01.2018 год. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР /WORD/
                           ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР /PDF/08.12.2017 год. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" гр. Перник ОТНОСНО: Работа за селскостопански работници в Испания и Португалия


06.02.2017 год. Общински исторически музей, гр.Радомир обявява конкурс за длъжността Уредник в Общински исторически музей


07.11.2016 год. СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИК В ИСПАНИЯ22.01.2016 год. Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "личен асистент" по Проект "Нови възможности и грижа"
 
 
 
 
 
 
 
Обява за работа от Министерство на отбранатаРабота за строителни работници в Израел


       За допълнителна информация, относно временната заетост в строителния сектор в Израел:

обърнете се към Бюрото по труда по местоживеене на тел. 0777/80509: 0882/824706
нацинален номер: 0893/404040

БРОШУРА

КРАТЪК ПРАВЕН НАРЪЧНИК

Наименование Брой тегления
Протокол документи ДГ.pdf 320 Изтегли документ с име "Протокол документи ДГ.pdf"
Протокол Директор СА.pdf 332 Изтегли документ с име "Протокол Директор СА.pdf"
Протокол Ст. юрисконсулт.pdf 323 Изтегли документ с име "Протокол Ст. юрисконсулт.pdf"
Протокол Началник отдел УТ.pdf 193 Изтегли документ с име "Протокол Началник отдел УТ.pdf"
Протокол Секретар на МКБППМН.pdf 218 Изтегли документ с име "Протокол Секретар на МКБППМН.pdf"
Заявление по чл. 17 ал. 2(1).docx 407 Изтегли документ с име "Заявление по чл. 17 ал. 2(1).docx"
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1(1).doc 254 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1(1).doc"
Заявление за ДГ.docx 299 Изтегли документ с име "Заявление за ДГ.docx"
Декларация за участие в конкурс за ДГ.doc 394 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс за ДГ.doc"
Обявлeние Н-к УТ.pdf 355 Изтегли документ с име "Обявлeние Н-к УТ.pdf"
Обявлeние секретар МКБППМН.pdf 198 Изтегли документ с име "Обявлeние секретар МКБППМН.pdf"
Обявлeние Директор СА.pdf 415 Изтегли документ с име "Обявлeние Директор СА.pdf"
Обявлeние юрист.pdf 432 Изтегли документ с име "Обявлeние юрист.pdf"
Заповед 8-и март.pdf 369 Изтегли документ с име "Заповед 8-и март.pdf"
Обявление от ДБТ Перник 492 Изтегли документ с име "Обявление от ДБТ Перник"

Анкета