Данни за общинска администрация
 

1.    Наименование и адрес:

Община Радомир, гр.Радомир 2400, пл.”Свобода” №20,

тел. 0777/ 8 24 90,факс 0777/ 8 25 02,

www.radomir.bg, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

 

2.    Име на Кмет:

Пламен Станков Алексиев – Кмет

3.     Имена на Заместник – Кметове:

       инж. Димитър Стоилов Димитров – Зам.-Кмет     

       Любка Божичкова Димитрова– Зам.-Кмет

4.     Име на Секретар на Общината

         инж. Валентин Петров– Секретар

5. Обща численост на служителите – 97 бр., в това число:

По служебно правоотношение – 8 бр.

По трудово правоотношение – 89 бр. 

6. Наименования на населени места и кметства в община Радомир

град Радомир – Община Радомир

с. Байкалско, с. Драгомирово - кметски наместник

с. Бобораци- кметски наместник

с. Борнарево- кметски наместник

с. Владимир - кметство

с. Горна Диканя - кметство

с. Гълъбник - кметство

с. Дебели лаг- кметство

с. Долна Диканя - Кметство

с. Долни Раковец - кметство

с. Дрен - кметство

с. Друган - кметство

с. Жедна- кметски наместник

с. Житуша- кметски наместник

с. Извор - Кметство

с. Касилаг- кметски наместник

с. Кленовик - кметство

с. Кондофрей - кметство

с. Копаница - кметство

с. Кошарите, с. Беланица - кметски наместник

с. Негованци- кметски наместник

с. Николаево - кметски наместник

с. Поцърненци- кметски наместник

с. Прибой - кметство

с. Радибош- кметски наместник

с. Старо село - кметство

с. Стефаново - Кметство

с. Углярци- кметски наместник

с. Червена могила- кметски наместник

с. Чуковец- кметски наместник

 

7. Имена на кметове на кметства и кметски наместници

 

с. Байкалско, с. Драгомирово - кметски наместник

Илинка Стефанова Симеонова

с. Бобораци- кметски наместник

Кирил Георгиев Христов

с. Борнарево- кметски наместник

Владимир Димитров Димитров 

с. Николаево - кметски наместник

Владимир Димитров Димитров 

с. Владимир - кметство

Калина Благоева Паунова

   

с. Горна Диканя - кметство

Георги Димитров Георгиев

с. Гълъбник - кметство

Мая Петрова Георгиева

с. Дебели лаг- кметство

Роза Методиева Кръстева

с. Долна Диканя - Кметство

Елинчо Йорданов Колев

с. Долни Раковец - кметство

Симеон Йорданов Исачки

с. Дрен - кметство

Пламен Димитров Рударски

с. Друган - кметство

Славчо Стойчов Душков

с. Жедна- кметски наместник

Людмила Симеонова Борисова

с. Житуша- кметски наместник

Стефка Христова Георгиева

с. Извор - Кметство

Мария Здравкова Манова

с. Касилаг- кметски наместник

Емил Станиславов Кръстев

с. Кленовик - кметство

Валентин Любомиров Александров

с. Кондофрей - кметство

Чавдар Иванов Новаков

с. Копаница - кметство

Пламен Владимиров Александров

с. Кошарите, с. Беланица - кметски наместник

Методи Кирилов Крумов

с. Негованци- кметски наместник

Емил Танчев Йорданов

с. Поцърненци- кметски наместник

Кирил Иванов Василев

с. Прибой - кметство

Кирил Серафимов Цветков

с. Радибош- кметски наместник

Иво Валентинов Михайлов

с. Старо село - кметство

Петър Иванов Митрин

с. Стефаново - Кметство

Веселин Иванов Василев

с. Углярци- кметски наместник

Теодора Хариева Тодорова

с. Червена могила- кметски наместник

Анна Здравкова Златкова

с. Чуковец - кметски наместник

Георги Сарафков Тренчев

 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?