Добре дошли


19.11.2020
Еленка Минева от Радомир празнува днес своя 100-годишен юбилей. Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев дойде лично да уважи празника на рожденичката. Той подари икона и букет с цветя на възрастната жена, като я зарадва и със специален поздравителен адрес.   Възрастната жена е работила дълги години в бившето ТКЗС, както и в завод “Електрик” в Радомир. Тя е в добро здраве и може да се обслужва сама....

17.11.2020
СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР ДОСТИГНАХА БЛИЗО 1 МИЛИОН ЛЕВА   На официална церемония в сградата на Община Радомир днес беше подписан трети административен договор по процедура за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.009 на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, който се финансира по Оперативна програма „Наука...

17.11.2020
Два договора по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. бяха подписани днес в Община Радомир. Първият от тях е спечелен от Община Радомир, която се явява и бенефициент по сключеното споразумение. Партньор по проекта е Детска градина “Слънце”. Договорът е по приоритетна ос 3 – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M20P001-3.009 на МИГ “Радомир-Земен”, по мярка 2.4.1 “Осигуряване на достъп...

13.11.2020
Нови сгради за детски ясли и детски градини към Детска градина „Слънце” ще се изграждат в Радомир, след като общината защити проект по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” (2020-2022 г.) на МОН. Проектът е на обща стойност 600 000 лв.   Инвестиционният проект  предвижда пристрояване на две помещения на един етаж с обща пристроена площ 460 кв.м. и разгърната застроена площ от 460...

12.11.2020
9 612, 90 лв. са получените от Община Радомир средства от Фонд “Социална закрила”, във връзка с осигуряването на непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейности, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас. Средствата са получени по договор между Община Радомир и Фонд “Социална закрила”,...

12.11.2020
Линк към филма ⇒ https://fb.watch/1IW5ekLyvo/ Насладете се на документалния филм "Всички пътища водят до...Радомир", в който може да разберете повече за историческите и културните дадености на общината, както и за реализираните проекти в областта на образованието, религията, икономиката,културата и други сфери. В него ще можете да видите интересни интервюта с изтъкнати радомирци, сред които личат имената на журналиста и пътешественик Симеон Идакиев, проф. Евгени Кузманов, скулптор,...

Община Радомир заема площ от 506 кв.км. В състава й влизат 31 села с 22 328 жители. Административен център е гр. Радомир с 16 254 жители. Разположен е в западното подножие на планината Голо бърдо, на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил.

 

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в Общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от 1868г. В руско - турската война от 1877 - 1878г. вземат участие 25 опълченци от Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с. Долна Диканя, Радомирско. След освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми до 1882г.