Обучение и обучителни материали за СИК/ПСИК

Дата на публикуване: 24.03.2021 09:54
Попълване на примерен секционен протокол в СИК с хартиено гласуване в страната - Приложение № 97-НС-х

Попълване на примерен секционен протокол в СИК с машинно гласуване в страната - Приложение № 97-НС-хм

Тест 1 за попълване на протокол на СИК

Тест 2 за попълване на протокол на СИК с машинно гласуване

1. Действия на СИК след приключване на гласуването

Попълване на черновата на протокола в частта преди отваряне на избирателната кутия – СИК в страната

2. Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за изборите на народни представители
Указания за работа с машини за гласуване на СИК
На 28 март 2021 г. /неделя/ ще бъдат проведени обучения на Секционните избирателни комисии /СИК/ и на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Радомир, както следва:
  • За СИК, находящи се в град Радомир и ПСИК от 09:00 ч. в НЧ „Напредък 1985“, гр. Радомир;
  • За СИК, находящи се в населените места (селата) в Община Радомир от 11:00 ч. в НЧ „Напредък 1985“, гр. Радомир.
Обученията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.


Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

Действителен глас /бюлетина/ БЕЗ отбелязано предпочитание/преференция
Действителен глас /бюлетина/ С отбелязано предпочитание/преференция
Недействителен глас /бюлетина/ - 1
Недействителен глас /бюлетина/ - 2

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Ред за образуване на секции за гласуване с ПИК за избиратели с трайни увреждания или поставени под задължителна карантина или изолация и в лечебни заведения, социални домове
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТРАНАТА НА 4 АПРИЛ 2021 Г. В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

БРОШУРА 1 - ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ

БРОШУРА 2 - ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ


РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.:


Наименование Брой тегления
Поредност протокол СИК в страната 174 Изтегли документ с име "Поредност протокол СИК в страната"
Действителна бюлетина БЕЗ отбелязана преференция 165 Изтегли документ с име "Действителна бюлетина БЕЗ отбелязана преференция"
Действителна бюлетина С отбелязана преференция 175 Изтегли документ с име "Действителна бюлетина С отбелязана преференция"
Недействителен глас бюлетина 1 138 Изтегли документ с име "Недействителен глас бюлетина 1"
Недействителен глас бюлетина 107 Изтегли документ с име "Недействителен глас бюлетина"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Ред за образуване на секции за гласуване с ПИК за избиратели с трайни увреждания или поставени под задължителна карантина или изолация и в лечебни заведения, социални домове 218 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Ред за образуване на секции за гласуване с ПИК за избиратели с трайни увреждания или поставени под задължителна карантина или изолация и в лечебни заведения, социални домове"
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Методически указания за СИК 223 Изтегли документ с име "ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Методически указания за СИК"
Брошура 1 - здравен протокол 232 Изтегли документ с име "Брошура 1 - здравен протокол"
Брошура 2 - здравен протокол 175 Изтегли документ с име "Брошура 2 - здравен протокол"
Обучителен материал за машинно гласуване 162 Изтегли документ с име "Обучителен материал за машинно гласуване"
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка 220 Изтегли документ с име "Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка"
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 203 Изтегли документ с име "МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ"
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 241 Изтегли документ с име "МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ"
  1. Обучение и обучителни материали за СИК/ПСИК - Текуща страница
  2. За избирателите
  3. Съобщения
  4. Списъци на заличените лица
  5. Заповеди
  6. Избирателни списъци

Анкета