Заповеди

Дата на публикуване: 11.02.2021 10:45
ЗАПОВЕД №265/01.04.2021 год. ОТНОСНО: Закриване на ПСИК №143600053 на територията на Община Радомир

ЗАПОВЕД №254/29.03.2021 год. ОТНОСНО: Забрана за продажба на спиртни напитки в периода от 20:00 ч. на 03.04.2021 год. до 20:00 ч. на 04.04.2021 год. на територията на Община Радомир

ЗАПОВЕД №240/22.03.2021 год. ОТНОСНО: Определяне на СИК № 143600016 за секция, в която могат да гласуват избиратели с увередено зрение или със затруднения в придвижването

ЗАПОВЕД №238/22.03.2021 год. ОТНОСНО: Закриване на два броя ПСИК на територията на Община Радомир

ЗАПОВЕД №197/08.03.2021 год. ОТНОСНО: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 04 април 2021 год.

ЗАПОВЕД №86/08.02.2021 год. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 год., утвърждаване на номерацията им, техния обхват и адрес

ЗАПОВЕД №87/08.02.2021 год. ОТНОСНО: Утвърждаване номерация на избирателни секции с повече от едно населено място

ЗАПОВЕД №88/08.02.2021 год. ОТНОСНО: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци при произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 год.

Анкета