Социално икономическо състояние

Дата на публикуване: 10.04.2012 11:11
Структура на населението по възраст:Използване на земеделски земи:Туризмът в община Радомир е представен с 27 обекта, местата за подслон са 15 с капацитет 10 244 туристи годишно, в т.ч. 1 хотел, 2 хижи и 8 обекта за селски туризъам.
Над 98 % от 545 активни стопански субекти в общината са малките и средни предприятия.
Броят на заетите в аграрния сектор за общината е 20,3% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 21,7 и 12%.

Най – големите машиностроителни фирми в Общината са: „Радомир метали” АД и „Бесттехника ТМ – Радомир” ПАД, чието основно производство е свързано с машини и оборудване за металургията, машини и оборудване за минната промишленост, за строителството, подземно и такелажно оборудване. Други индустриални предприятия са „АQ Електрик” АД – българо-шведско дружество (детайли за дърворезачки), „Берг Галко” ООД (метални покрития, оранжерийни и други метални конструкции), „Кун Технолоджи” АД (едрогабаритни части за автомобили) и др. Химическата промишленост е представена от „Ветпром” АД (завод за ветеринарни и хуманитарни лекарствени препарати и козметика). В сферата на услугите (благоустройство, транспорт, дърводелски услуги и др.) работят фирмите: „Еурокуест” АД, „Унитранс” ООД, „Якова” АД, малки и частни дърводелски работилници, шивашки цехове в гр.Радомир, Червена могила, Прибой и Дрен. Работят бетонови центрове в Радомир, Червена могила, Долна Диканя, Поцърненци, както и работилници за производство на тротоарни плочки и бордюри в Стефаново и Дебели Лаг.