Съобщения

 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - РАДОМИР ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ" С ЦЕЛ СЪДЕЙСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 26.03.2017 год.СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ НА ГОТОВИ ЛИЧНИ КАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС НА 26.03.2017 год.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАДОМИР


ДО РЪКОВОДСТВОТО НА:

ПП „ГЕРБ”

Коалиция „БСП лява България”

ПП „ДПС”

Коалиция „Реформаторски Блок”

Коалиция „Патриотичен фронт”

Коалиция „България без цензура”

ПП „АТАКА”

Коалиция „АБВ”

                                      

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 год.

В И   У В Е Д О М Я В А М Е:

На 18 март 2017 г. /събота/ ще бъдат проведени обучения на Секционните избирателни комисии /СИК/ и на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Радомир, както следва:

 

  • 10.00 ч. в „Младежки културно-информационен център Европа“, гр. Радомир
  • 14.00 ч. в „Младежки културно-информационен център Европа“, гр. Радомир

Моля да уведомите предложените от Вас лица за членове на Секционни избирателни комисии /СИК/ и на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за провеждащото се обучение.


ПЪЛЕН ТЕКСТ ВИЖТЕ ТУК В срок до 11.03.2017 г.  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.


В срок до 11.03.2017 г. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. на всички български граждани през Интернет.

Всеки може да провери своите данни в избирателните списъци и да се информира за номера на избирателната си секция и мястото на гласуване.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/
ПОКАНА

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА: 

ПП „ГЕРБ”

Коалиция „БСП лява България”

ПП „ДПС”

Коалиция „Реформаторски Блок”

Коалиция „Патриотичен фронт”

Коалиция „България без цензура”

ПП „АТАКА”

Коалиция „АБВ”

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 год. на основание чл.91 от ИК и Решение № 4182-НС от 01.02.2017год. на ЦИК, Кметът на Община Радомир
 
ВИ КАНИ
 
да вземете участие като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии \СИК\ на територията на Община Радомир на 16.02.2017 год. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Радомир.

 
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ВИЖТЕ ТУК

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам