Новини
ОБЩИНА РАДОМИР ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА
18.08.2019

 

 

 

ОБЯВА

 

            Община Радомир започва текущ ремонт на уличната мрежа на територията на града, чрез изкърпване на уличните дупки. Частичното асфалтиране ще започне от 19.08.2019г. до 31.08.2019г.  и ще се извърши на следните улици:

 

 1. ул. „Хайдут Румяна“ о.т.176 - о.т.178
 2. ул. „Ивайло“ о.т.175 - о.т.178
 3. ул. „Гаврил Радомир“ о.т.170 - о.т.173
 4. ул. „Патр. Евтимий“ - от ул. „Рилска“ до ул. „Левски“ /чешмата/
 5. ул. „Неофит Рилски“ - от ул. „Рилска“ до ул. „Стара планина“ /черквата/
 6. ул. „Стара планина“ / под черквата - дясно - до ул. „Голобръдска“/
 7. ул. „Софроний Врачански“ - от ул. „Черковна“ и ул. „Голобръдска“ до

ул. „Шипка“

 1. ул. „Преслав“ от ул. „Голобръдска“ до ул. „Шипка“
 2. ул. „Георги Янев“ - от ул. „Голобръдска“ до ул. „Шипка“
 3. ул. „Острица“ - от ул. „Голобръдска“ до ул. „Шипка“
 4. ул. „Шипка“ - от ул. „Острица“ до ул. „Софроний Врачански“ /Рилска/
 5. ул. „Голобръдска“ - от „Бучалото“ до кариерата
 6. ул. „Изворска“ от ул. „Голобръдска“ до кариерата
 7. ул. „Люлякова“ - от ул. „Черковна“ до ул. „Каблешков“ / о.т. 407 - о.т. 404/
 8. ул. „Батенберг“ - от „Бучалото“ до края на града
 9. ул. „Цар Борис“ - от ул. „Голобръдска“ до ул. „Кракра“
 10. ул. „Полковник Митрев“ - от ул. „Шар“ до „Св. Русев“
 11. ул. „Шар“ - от ул. „Райко Даскалов“ - до поделението
 12. ул. „Иван Асен“ II - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Пирин“
 13. ул. „Генерал Кантарджиев“ - от поделението до ул. „Пирин“

 

 

Умоляват се гражданите на гр. Радомир, които живеят на горепосочените улици да преместят личните превозни средства и да премахнат/изчистят инертните материали, за да може да се извърши ремонтната дейност без проблем!

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?