Новини
СЪОБЩЕНИЕ: От днес стартира извършване на санитарна сеч по алеята покрай ТПГ „Н. Вапцаров“, във връзка с осъществяване на проект „Вертикална планировка по улица цар Освободител“-остров. Причината поради, която се предприемат такива дейности е в следствие на заболяването на дървесните видове. Също така дърветата застрашат здравето на преминаващите граждани и поради старостта им, увреждат тротоарната настилка. На мястото на премахнатите кестени ще бъдат засадени около 20 нови такива. На основание чл. 19 от Наредба №1/1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, Община Радомир издава Удостоверение №41/25.04.2018г. за сеч на единични дървета извън горски територии. Изпълнението на дейността ще се извърши от фирма „ЕС ПИ ДИ“ ЕООД чрез възлагателно писмо. Ограничено е движението на МПС по ул. „Цар Освободител“ в часовия интервал от 07:00ч. до 17:00ч.
21.09.2018
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?